Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

Canvis en la baixa per paternitat

13-05-2019

El Reial Decret-Llei 6/2019 modifica el règim de suspensió del contracte per naixement, adopció, guarda amb fins d'adopció i acolliment i de les prestacions de Seguretat Social establertes per a la seva protecció. Les actuals prestacions de maternitat i paternitat adopten ara un terme comú passant a denominar-se prestacions per naixement i cura de menor. La prestació queda regulada en els articles 177 a 180 de la Llei General de la Seguretat Social -fins ara reguladors de la prestació de maternitat- que s'adapten per incloure en el seu àmbit d'aplicació als dos progenitors. Correlativament, s'elimina la regulació de la prestació de paternitat.

La modificació té com a finalitat equiparar els drets de les persones treballadores, homes i dones, tractant amb això de fer complir els deures de compartir les responsabilitats domèstiques i la cura i atenció de descendents (article 68 del Codi Civil).

La nova regulació és també d'aplicació als treballadors autònoms.

Durada de la suspensió del contracte
(Estatut dels Treballadors, articles 48.4 i 5)


La principal modificació suposa l'equiparació en la durada de la suspensió del contracte de tots dos progenitors: a partir del 1-1-2021, la suspensió del contracte per naixement, adopció, guarda amb fins d'adopció i acolliment va tenir una durada de 16 setmanes per als dos progenitors.

En tots dos casos, les 6 setmanes ininterrompudes immediatament posteriors al part, resolució judicial o decisió administrativa, són de gaudi obligatori els han de gaudir a temps complet. La resta del descans podrà gaudir-se, a temps complet o parcial, entre la finalització de les setmanes obligatòries i el compliment dels 12 mesos d'edat del fill. En qualsevol cas, es podrà seguir avançant el gaudi d'un màxim de 4 setmanes anteriors al part, o a la resolució judicial en cas d'adopció internacional.

La suspensió del contracte pel període que excedeixi de les 6 setmanes obligatòries s'ha de gaudir per períodes setmanals, de manera acumulada o interrompuda, havent de comunicar a l'empresa amb una antelació mínima de 15 dies. En cas de gaudi interromput, l'abonament de la prestació de cada període es produirà quan s'esgoti el gaudi total dels mateixos, en la mesura que l'entitat gestora no realitzi els desenvolupaments informàtics necessaris (Disposició transitòria 32ª de la Llei General de la Seguretat social).

La durada del permís es pot ampliar, com fins ara, en els següents casos:
  1. Part prematur amb falta de pes o quan el nounat necessiti hospitalització a continuació del part, per més de 7 dies: el permís s'amplia en tant dies com el nounat estigui hospitalitzat, amb un màxim de 13 setmanes. A més, es permet computar el període de suspensió del contracte a partir de la data de l'alta hospitalària del nounat, excloses les 6 setmanes posteriors al part.
  2. Discapacitat del fill: es mantenen les 2 setmanes més, però ara s'especifica que correspon 1 setmana per cada progenitor.
  3. Naixement, adopció, guarda amb fins d'adopció o acolliment múltiple: una setmana més per cada fill diferent del primer per a cada un dels progenitors.
La suspensió del contracte per aquesta causa es reconeix com un dret individual de manera que no és possible transferir el seu gaudi a l'altre progenitor. La total equiparació en la durada de la suspensió del contracte de tots dos progenitors comporta l'eliminació del permís retribuït de 2 dies pel naixement de fill (Article 37.3.b de l'Estatut dels Treballadors).


Període transitori
L'equiparació en la durada de la suspensió del contracte per naixement i cura de menor per als dos progenitors, es va a realitzar de manera gradual conforme al següent període transitori (disposició transitòria 13a de l'Estatut dels Treballadors):

  1. En cas de naixement produït a partir del 1-4-2019, el progenitor diferent a la mare biològica va poder gaudir d'un permís de 8 setmanes, de les quals les 2 primeres han de gaudir-se de forma ininterrompuda, immediatament després del part, permetent-se la cessió per part de la mare biològica de fins a un màxim de 4 setmanes. Quan el naixement es produeixi el 2020, el permís s'amplia a 12 setmanes de les quals les 4 primeres han de gaudir-se de forma ininterrompuda, immediatament després del part. En aquest cas, la mare biològica pot cedir-li fins a un màxim de 2 setmanes.
  2. En cas d'adopció, guarda amb fins d'adopció o acolliment produït a partir del 1-4-2019, cada progenitor va disposar d'un període de suspensió de 6 setmanes que han de gaudir-se obligatòriament ia temps complet, després de la resolució judicial o administrativa que resolgui l'adopció, guarda o acolliment. A més disposen, en comú, d'un total de 12 setmanes de gaudi voluntari, de les que cada progenitor pot gaudir individualment un màxim de 10 setmanes. Si l'adopció guarda amb fins d'adopció o acolliment es produeix el 2020, el període de permís voluntari s'amplia a un total de 16 setmanes, de les que cada progenitor pot gaudir individualment un màxim de 10 setmanes.

Fins a la total equiparació dels períodes de suspensió dels dos progenitors en 2021, seguiran aplicant-se les normes fins ara vigents relatives al gaudi del permís per l'altre progenitor (per cessió o mort) o al gaudi compartit del permís, amb els límits establerts per cada any del període transitori.

Autor:

Notícies relacionades

Explica'ns el teu projecte

Contacta'ns sense compromís

Adreça

C/ Aragón 210, 2º 1ª 08011 Barcelona

Telèfon

INFORMACIÓ PROTECCIÓ DE DADES. Finalitats: Respondre a les seves sol·licituds i remetre-li informació comercial dels nostres productes i serveis, fins i tot per correu electrònic. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Destinataris: No estan previstes cessions de dades. Drets: Pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, així com accedir, rectificar, suprimir les seves dades i altres drets a info@cimaconsulting.eu. Puede ampliar la información en el enlace de Política de privacitat.