Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

Vols desenvolupar talent i no saps com contractar-lo?

15-11-2019

Actualment, un nombre significatiu d'empreses recorre a un model de contractació per a estudiants o joves que han finalitzat els estudis i volen incorporar-se a l'mercat laboral, potenciant la col·laboració entre l'empresa i el centre formatiu. Tot això en la recerca i reivindicació de l'antiga figura del "aprenent", amb la qual es fomenta el valor afegit dels alumnes que s'incorporen a el mercat de treball amb un gran bagatge de coneixements relacionats amb el perfil professional de l'empresa. Aconseguint amb això una mà d'obra qualificada amb uns costos laborals molt baixos.

  Per aconseguir aquest objectiu, en l'actualitat, hi ha diferents opcions a través de les quals es pot formalitzar la relació de col·laboració entre estudiants i empresa:

 1.  "CONTRACTES DE BECARIS". Incorrectament denominats, ja que no es tracta d'una relació laboral, sinó de convenis de col·laboració que se subscriuen entre el centre educatiu, l'estudiant i una empresa. En aquest cas, l'estudiant va adquirir una formació pràctica sobre la matèria que està estudiant. Les condicions d'aquesta col·laboració vénen regulades en el Conveni de col·laboració subscrit. Característiques principals:
  • Les pràctiques han d'estar vinculades amb els estudis universitaris o de formació professional.
  • No és obligatòria la remuneració, però poden pactar compensacions econòmiques o pagaments com l'abonament transport o els menjars (beca o ajuda).
  • La beca ha d 'estar tutoritzada per una persona responsable de el desenvolupament de les mateixes, tant al centre formatiu com a l'empresa.
  • La principal novetat ve donada amb la publicació de Reial decret llei 28/2018 per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació, el qual estableix l'obligatorietat de cotitzar per a tots aquells estudiants que participin en programes de formació o realització de pràctiques no laborals i acadèmiques, de caràcter no remunerat (tots els becaris que facin pràctiques -curriculars o extracurriculars, remunerades o no) i a més s'elimina la bonificació, per la qual cosa encarirà el cost. 
Segons el que preveu aquest RDL, s'estableix un termini de tres mesos a partir de l'entrada en vigor de l'esmentat RDL (2019.01.01) en el qual el Govern procedirà a el desenvolupament reglamentari d'aquesta mesura. Seguint aquesta norma, s'hauria d'haver publicat el reglament de desenvolupament i adequació al març 2019. Tenint en compte això, la D.A. 5a estableix l'entrada en vigor de la mesura "a partir del dia primer del mes següent a el de l'entrada en vigor de la norma reglamentària de desenvolupament a què es refereix l'apartat següent". FINS AL MOMENT AQUESTES MODIFICACIONS ES TROBEN PENDENTS DE DESENVOLUPAMENT REGLAMENTARI, I PER TANT NO ENTREN EN VIGOR.

Per tant, a ata d’avui, novembre de 2019, la normativa de cotització dels becaris segueix igual que al 2018:

 

CONCEPTE

EMPRESA

TREBALLADOR

TOTAL

Per contingències comunes

42,56€

8,49€

51,05€

Per accidents de treball i malalties professionals

IT: 3,27€

Incapacitat, Mort  i Supervivència: 2,58€

-

5,85€

 

La quota total de Seguretat Social per als becaris durant el 2019 és de 56,90 €, dels quals 8,49 € van a càrrec del becari i els 48,41 € restants a càrrec de l'empresa. Aquests valors són els corresponents sense aplicar bonificació. 

2. CONTRACTE PER A LA FORMACIÓ I APRENENTATGE. A diferència de l'anterior, aquest sí que és un contracte laboral i, per tant, hi ha relació laboral.

Les seves característiques són:
 • El seu objectiu és en formar treballadors que no tinguin formació en l'activitat que realitzaran rebent formació pràctica i teòrica
 • La seva durada dependrà del conveni col·lectiu aplicable, en general es dóna entre 1 i fins a 3 anys.
 • Adreçat a joves d'entre 16 a 30 anys, que no tinguin qualificació per a un contracte en pràctiques. Per a persones amb discapacitat i en situació d'exclusió social no hi ha límit d'edat.
 • Temps de treball  
  • Primer any: 75%
  • Segon i Tercer any: 85%
 • Permet obtenir un certificat de professionalitat vàlid per a Espanya i Europa.
 • La retribució serà fixada per conveni col·lectiu, sempre que sigui a el menys igual o superior a l'SMI.
 • Es pot fer a través d'una empresa o escola tallers, tallers d'ocupació i cases d'oficis.
 • Cotització dels contractes de formació: 

Concepte

Empresa

Treballador

Total

Contingències comunes (Quota única mensual)

42,56 euros

8,49 euros

51,05 euros

Contingències professionals (Quota única mensual)

IT: 3,27 euros
IMS: 2,58 euros

..

5,85 euros

Fons de Garantía Salarial (Quota única mensual)

 3,23 euros

..

3,23 euros

Atur 

57,75 euros

16,28 euros

74,03 euros

Formació Professional 

..

..

..

TOTAL (si procedeix cotitzar atur) (2)

114,40 euros

24,78 euros

134,20 euros


Hi ha la possibilitat d'una reducció de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com les corresponents a accidents de treball i malalties professionals, desocupació, fons de garantia salarial i formació professional, corresponents a aquests contractes, de l'100 per cent si el contracte es realitza per empreses la plantilla sigui inferior a 250 persones, o del 75 per cent, en el supòsit que l'empresa contractant tingui una plantilla igual o superior a aquesta xifra.
 

Requisits per obtenir la reducció (Apartat 1, article 6 de la Llei 43/2006, de 29 de desembre):

 1. Els contractes inicials han de ser realitzats amb treballadors desocupats inscrits
 2. L'Empresa ha d'estar al corrent amb Hisenda i Seguretat Social.
 3. El treballador contractat no pot procedir d'un contracte indefinit en una altra empresa en els 3 mesos previs.
 4. No celebrar un contracte amb un treballador que hagi estat contractat de manera indefinida en la mateixa empresa en els 24 mesos previs, o temporal en els 6 mesos anteriors.
 5. L'empresa no ha d'estar exclosa per infraccions molt greus no prescrites.
 6. No haver acomiadat de forma improcedent, reconeguda judicialment, o col·lectiva a un treballador amb contracte bonificat.

 

- Com es tramiten aquests contractes de formació? Hi ha dues vies:

 

- Formació professional dual: a través d'instituts públics d'educació secundària. La titulació que obtens és el títol de tècnic o tècnic superior del cicle formatiu que s'hagi cursat. Aquest tipus de formació es pot articular en 2 modalitats diferents.

o Contracte = contracte formació.
o Beca:
 • Durada entre 2 i 10 mesos com a màxim.
 • No hi ha límit d'edat (al contrari el contracte que és fins a 30 anys màxim)
 • No poden treballar a l'agost.
 • Retribució: referència mínima Indicador Públic de Renda d'Inserció (IPREM), proporcional a el nombre d'hores efectivament realitzades.
 • Alta en Seguretat Social i cotització com els becaris en general (col·lectiu específic de cotització 9928) i amb la bonificació de l'100%.
 
- Centres de formació autoritzats pel Servei Públic d'Ocupació Estatal per impartir la formació teòrica dels contractes per a la formació i l'aprenentatge en la modalitat de teleformació. Tenen un catàleg d'ocupacions vinculades a certificats de professionalitat.

 En tots dos casos (quan es tracta de posar en marxa un contracte de formació): se sol·licitarà l'Autorització d'Inici de la formació a el Servei Públic d'Ocupació corresponent. Aquest haurà de confirmar l'autorització de forma telemàtica, a través del aplicatiu de l'SEPE, i com a màxim tindrà el termini d'un mes. En el cas que no responguin, passat el mes, s'entendrà que està acceptada la formació per silenci administratiu positiu.

 

 1. CONTRACTE EN PRÀCTIQUES. Així com el contracte per a la formació i aprenentatge, aquest és un contracte laboral, i té les següents característiques:
 •  Permet obtenir la pràctica professional relacionada a el nivell d'estudis que ha exercit
 • La seva durada vindrà establerta per conveni col·lectiu, però com a mínim serà de 6 mesos i com a màxim 2 anys.
 • El treballador ha de disposar d'un títol universitari o bé de formació professional (grau mig o superior), i fins i tot si es disposa d'un títol oficial equivalent i reconegut.
 • Des de l'obtenció del seu títol no hagin passat més de 5 anys. Encara que, si el candidat té menys de 30 anys, aquesta regla no és aplicable. 7 anys si disposa d'alguna discapacitat reconeguda.
 • La remuneració el treballador és de l'60% del salari regulat pel conveni col·lectiu durant el primer any, el segon any seria el 75%. Els convenis col·lectius poden modificar aquest percentatge.
 • A l'ésser un contracte laboral el treballador ha de cotitzar a la seguretat social (cotització estàndard).
 • El Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, per la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació deroga amb efectes d'1 de gener de 2019 l'article 13 (Incentius als contractes en pràctiques), de la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació.
 • Tot i la derogació de la bonificació per al contracte de pràctiques, cal destacar que es manté, tant per a la transformació en indefinit de el contracte en pràctiques com del contracte per a la formació i l'aprenentatge, la bonificació en les quotes empresarials a la Seguretat social consistent en 500 euros / any ((700 Euros / any, en cas de dona), durant 3 anys.


En definitiva, aquestes opcions de contractació beneficien tant als empleats que estan cursant els seus estudis i els que han finalitzat els mateixos, i necessiten experiència per poder introduir-se al mercat laboral, com a les empreses, que poden gaudir d'una mà d'obra qualificada i amb estudis específics per a la seva activitat, a costos laborables assequibles.

 

Erika Montoya
Assessora Laboral

 

 

Autor:

Notícies relacionades

Explica'ns el teu projecte

Contacta'ns sense compromís

Adreça

C/ Aragón 210, 2º 1ª 08011 Barcelona

Telèfon

INFORMACIÓ PROTECCIÓ DE DADES. Finalitats: Respondre a les seves sol·licituds i remetre-li informació comercial dels nostres productes i serveis, fins i tot per correu electrònic. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Destinataris: No estan previstes cessions de dades. Drets: Pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, així com accedir, rectificar, suprimir les seves dades i altres drets a info@cimaconsulting.eu. Puede ampliar la información en el enlace de Política de privacitat.