Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

Nous contractes formatius

21-01-2022

Amb vigència a partir del 30-3-2022, el Reial decret llei 32/2021 elimina els contractes formatius (en pràctiques, per a la formació i l'aprenentatge i per a la formació dual universitària) i crea un nou contracte formatiu amb dues modalitats:

 • La formació en alternança amb el treball retribuït per compte d'altri
 • L'exercici d'una activitat laboral destinada a adquirir una pràctica professional adequada als nivells d'estudis corresponents.

Això no obstant, s'estableix un període transitori de manera que els contractes en pràctiques i per a la formació i l'aprenentatge subscrits continuaran regint-se per la regulació anterior fins a la durada màxima.

A més, s'endureixen les sancions a la transgressió de la normativa sobre les modalitats contractuals que ara seran sancionades amb una multa de 1.000 a 10.000 euros (abans de 751 a 7.500 euros) per cadascun dels contractes. També se sanciona com a falta lleu, amb una multa de 70 a 750 euros, la manca d'informació als treballadors sobre les vacants que es produeixin a l'empresa.

1. Contracte de formació en alternança

El nou contracte de formació en alternança (anterior contracte per a la formació i l'aprenentatge) permetrà compatibilitzar l'activitat laboral retribuïda amb processos formatius no només a l'àmbit de la formació professional sinó també dels estudis universitaris. El contracte es podrà subscriure amb menors de 30 anys, elevant-se així el límit d'edat fins ara establert en els 25 anys. Això no obstant, no s'aplicarà cap límit d'edat quan el contracte se subscrigui en el marc d'estudis universitaris, certificats de professionalitat de nivell 3 o cicles formatius i cursos d'especialització de formació professional. Tampoc quan es formalitzi amb persones amb discapacitat o entre empreses d’inserció i persones en situació d’exclusió social.

Les condicions del contracte canvien en els aspectes següents:

 • es prohibeix establir un període de prova.
 • es redueix la durada del contracte que no pot ser inferior a 3 mesos (abans 1 any, podent reduir-se a 6 mesos mitjançant negociació col·lectiva) ni superior a 2 anys (abans 3 anys). Això no obstant, el límit màxim no és aplicable als contractes subscrits amb persones amb discapacitat o en situació d'exclusió social. Es permet la pròrroga del contracte si es concerta per una durada inferior a 2 anys i no s'ha obtingut el títol associat al contracte però sempre respectant el límit màxim de 2 anys de contracte.
 • Quant a la jornada, a partir d'ara es permetrà la contractació a temps parcial i es permet la realització de treballs nocturns o a torns si les activitats formatives no es poden desenvolupar en altres períodes.
 • Canvia també la distribució de la jornada entre activitat laboral i activitat formativa ampliant-se, el primer any de contracte, el temps dedicat a la formació
 • Quant a la retribució, es preveu que, en defecte de fixació en el conveni col·lectiu aplicable a l'empresa, s'aplicarà la retribució corresponent al grup professional i nivell retributiu corresponent a les funcions exercides en els percentatges següents:
  • 1r any: 60%
  • 2n any: 75%.

En qualsevol cas, es manté el límit mínim salarial que suposa el salari mínim interprofessional en proporció al temps de treball.

 • S'estableixen noves regles de cotització en els termes següents: si la base de cotització per contingències comunes és inferior a la mínima, s'han d'ingressar les quotes úniques que determini per a cada exercici la corresponent Llei de Pressuposts Generals de l'Estat. En cas de ser superior a la base mínima, la quota a ingressar estarà constituïda per la suma de la quota única esmentada i les quotes resultants d'aplicar els tipus de cotització que corresponguin a l'import que excedeixi la base de cotització mínima. Aquests contractes poden accedir als beneficis de la cotització a la Seguretat Social que estiguessin establerts per als contractes per a la formació i l'aprenentatge.
 • A efectes de prestacions, la base de cotització serà la base mínima o la superior que correspongui d'acord amb allò establert a efectes de cotització.

Als límits a aquest tipus de contractació fins ara existents, se sumen els següents:

 • el treballador només pot formalitzar un contracte de formació en alternança per cada cicle formatiu. Però quan el contracte estigui vinculat a estudis de formació professional, es podran formalitzar aquests contractes amb diverses empreses en base al mateix cicle si responen a diferents activitats. En tot cas, la durada màxima de tots els contractes no pot superar el límit màxim de 2 anys.
 • no es pot celebrar amb un treballador que hagi desenvolupat l’activitat a l’empresa sota qualsevol modalitat durant més de 6 mesos (abans 1 any).
 • s'amplia la prohibició de fer hores extraordinàries a les hores complementàries.
 • no es poden utilitzar per substituir funcions o tasques realitzades per persones afectades per mesures de flexibilitat interna a l'empresa.

2. Contracte per a l'obtenció de la pràctica professional

El contracte per a l'obtenció de la pràctica professional (anterior contracte en pràctiques) es pot subscriure amb qui estigui en possessió d'un títol universitari o un títol de grau mitjà o superior, especialista, màster o certificat del sistema de formació professional, ampliant-se ara a els qui hagin obtingut un títol d'ensenyaments artístics o esportius del sistema educatiu. Es redueix el límit temporal per a la celebració als 3 anys (abans 5 anys) posteriors a la terminació dels estudis. En cas de persona amb discapacitat, el límit queda establert en els 5 anys posteriors (abans 7 anys).

El contracte no podrà superar la durada d'1 any (abans 2 anys), encara que aquest límit no serà aplicable quan es concerti amb persones amb discapacitat o en situació d'exclusió social. A efectes de la durada màxima s'han de computar tots els contractes que s'hagin formalitzat amb la mateixa o diferents empreses per a l'obtenció de la pràctica professional.

Es generalitza el període de prova màxim d'1 mes, ampliable mitjançant negociació col·lectiva. S'elimina així el període de prova més ampli de 2 mesos que abans s'establia per als titulats de grau superior o els que tinguessin el certificat de professionalitat de nivell 3. En finalitzar el contracte, si el treballador fos contractat sota una altra modalitat, no es pot establir un nou període de prova.

La retribució aplicable serà la que fixi per a aquests contractes el conveni col·lectiu aplicable a l'empresa, però si no, serà la del grup professional i nivell retributiu corresponent a les funcions exercides, amb el límit de la retribució mínima establerta per a el contracte per a la formació en alternança i el Salari Mínim Interprofessional en proporció al temps de treball efectiu. S'elimina així la reducció respecte del salari fixat per a un treballador que exerceixi el mateix lloc o equivalent (60% durant el primer any, i al 75% durant el segon any).

Aquest tipus de contractació no es podrà subscriure:

 • amb qui hagi estat contractat sota aquesta modalitat a la mateixa o diferent empresa per temps superior a 1 any (abans 2 anys) en virtut de la mateixa titulació o certificat professional. Els títols de grau, màster i doctorat corresponents als títols universitaris no es consideren la mateixa titulació llevat que en ser contractat per primera vegada sota aquesta modalitat, el treballador ja estigui en possessió del títol superior de què es tracti.
 • amb qui hagi estat contractat sota aquesta modalitat a la mateixa empresa per al mateix lloc de treball per temps superior a 1 any (abans 2 anys) encara que es tracti de diferent titulació.
 • amb qui ja hagi obtingut experiència professional o realitzat activitat formativa a la mateixa empresa durant més de 3 mesos;
 • per substituir funcions o tasques realitzades per persones afectades per mesures de flexibilitat interna a l'empresa.

Autor:

Notícies relacionades

Explica'ns el teu projecte

Contacta'ns sense compromís

Adreça

C/ Aragón 210, 2º 1ª 08011 Barcelona

Telèfon

INFORMACIÓ PROTECCIÓ DE DADES. Finalitats: Respondre a les seves sol·licituds i remetre-li informació comercial dels nostres productes i serveis, fins i tot per correu electrònic. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Destinataris: No estan previstes cessions de dades. Drets: Pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, així com accedir, rectificar, suprimir les seves dades i altres drets a info@cimaconsulting.eu. Puede ampliar la información en el enlace de Política de privacitat.