Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

Mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19

18-03-2020

Ahir es va publicar el Reial decret amb les mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

En general aquestes mesures haurien de ser vigents fins al 14 d'abril o fins a l'últim dia el mes en que finalitzi l'estat d'alarma. En qualsevol cas caldrà estar atents a possibles nous terminis.

En el preàmbul s'afirma que l'objectiu que es persegueix dotar de flexibilitat a les empreses per fer un ajust temporal amb la finalitat d’afavorir el manteniment de l'ocupació i reforçar la protecció dels treballadors directament afectats. El que es busca és que l'activitat empresarial i les relacions de treball es reprenguin amb normalitat després de la situació d'excepcionalitat sanitària.

  • Es commina a les empreses a establir sistemes d'organització que permetin mantenir l'activitat per mecanismes alternatius, particularment per mitjà del treball a distància, devent l'empresa adoptar les mesures oportunes si això és tècnica i raonablement possible i si l'esforç d'adaptació necessari resulta proporcionat. Aquestes mesures alternatives, particularment el treball a distància, hauran de ser prioritàries enfront de la cessació temporal o reducció de l'activitat.
  • Dret d'adaptació de l'horari i reducció de jornada. Els empleats que acreditin deures de cura en determinades circumstàncies, tindran dret a accedir a l'adaptació de la seva jornada i/o a la reducció del a mateixa.

Autònoms:

El següent paquet de mesures s'aplicarà per a aquelles persones que desenvolupen la seva activitat sota el règim especial de treballadors autònoms les activitats dels quals quedin suspeses o quan la seva facturació en el mes anterior al que se sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75 per cent en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior. En cas d'estar en aquesta situació tindran dret a la prestació extraordinària per cessament d'activitat aplicant-se el 70 per cent a la base reguladora.

El temps de la seva percepció s'entendrà com cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament d'activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur. A més, la percepció serà incompatible amb qualsevol altra prestació del sistema de Seguretat Social.

 

Mesures de flexibilització dels mecanismes d'ajust temporal d'activitat per evitar acomiadaments. Es preveuen dos supòsits:

  1. Causa de força major

Les suspensions de contracte i reduccions de jornada que siguin per causa del COVID-19 que quedin degudament acreditats, tindran la consideració de provinents d'una situació de força major. No obstant això, ens atrevim a ser prudents en aquest aspecte ja que encara no se sap quins són els criteris que aplicará la Inspecció de Treball.

Segons es detalla en la redacció del Reial decret.

  • La empresa haurà d'acompanyar la sol·licitud de un informe relatiu a la vinculació de la pèrdua d'activitat com a conseqüència del COVID-19.
  • L'empresa haurà de comunicar la seva sol·licitud a les persones treballadores l'existència de força major, com a causa motivadora de suspensió dels contractes o de la reducció de jornada
  • L'existència de causa de força major haurà de ser constatada per l'autoritat laboral, qualsevol que sigui el nombre de persones treballadores afectades.
  • La resolució de l'autoritat laboral es dictarà en el termini de cinc dies des de la sol·licitud, previ informe, si escau, de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i haurà de limitar-se a constatar l'existència, quan escaigui, de la força major al·legada per l'empresa corresponent a aquesta la decisió sobre l'aplicació de mesures de suspensió dels contractes o reducció de jornada, que tindran efectes des de la data del fet causant de la força major.

 

  1. Suspensió i reducció de jornada per causa econòmica, tècnica, organitzativa i de producció.

 

En aquests casos s'estableix un procediment que passa per la negociació entre l'empresa i el representant legal dels treballadors o, en cas que no ho hi hagués, per la constitució d'una comissió negociadora.

 

Quant a terminis, la comissió ha d'estar constituïda en 5 dies, la negociació no s'excedirà més enllà de 7 dies i l'informe d'Inspecció de Treball es resoldrà en 5 dies.

 

Cotització de la Seguretat Social en relació  amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per força major.

En els expedients de suspensió de contractes i reducció de jornada autoritzats, la Tresoreria  Genera de la Seguretat Social exonerarà  a l'empresa de l'abonament, així com del relatiu a les quotes per conceptes de recaptació conjunta, mentre duri el període de suspensió de contractes o reducció de jornada autoritzat sobre la base d'aquesta causa quan l'empresa, a 29 de febrer de 2020, tingués menys de 50 treballadors en situació d'alta en la Seguretat Social. Si l'empresa tingués 50 treballadors o més, en situació d'alta en la Seguretat Social, l'exoneració de l'obligació de cotitzar arribarà al 75 % de l'aportació empresarial.

Aquesta exoneració no tindrà efectes per a la persona treballadora, mantenint-se la consideració d'aquest període com efectivament cotitzat amb caràcter general.

L'exoneració de quotes s'aplicarà per la Tresoreria General de la Seguretat Social a instàncies de l’empresari, prèvia comunicació de la identificació dels treballadors i període de la suspensió o reducció de jornada.

 

En quina situació queden els treballadors afectats per aquestes mesures?

Les persones treballadores afectades tindran dret a la prestació per desocupació encara que manquin del període mínim d'ocupació cotitzada necessari per a això.

A més, no es computarà el temps en què es percebi la prestació per atur a l'efecte de consumir els períodes màxims de percepció establerts.

 

Salvaguarda de l'ocupació.

Les mesures extraordinàries en l'àmbit laboral previstes en el reial decret-llei estaran subjectes al compromís de l'empresa de mantenir l'ocupació durant el termini de sis mesos des de la data de represa de l'activitat.

Desconeixem la implicació de què suposa aquest compromís i què succeiria en cas de no poder mantenir-se. Esperem que es desenvolupi en reglaments posteriors.

 

AVÍS LEGAL

Aquesta informació ha estat elaborada pels professionals d'aquest despatx sobre la base de la normativa publicada en el BOE. Té una finalitat merament orientativa i divulgativa. No s'acceptaran responsabilitats per les pèrdues ocasionades a les persones naturals o jurídiques que actuïn o deixin d'actuar com a resultat d'alguna informació continguda en aquest document.

Autor:

Notícies relacionades

Explica'ns el teu projecte

Contacta'ns sense compromís

Adreça

C/ Aragón 210, 2º 1ª 08011 Barcelona

Telèfon

INFORMACIÓ PROTECCIÓ DE DADES. Finalitats: Respondre a les seves sol·licituds i remetre-li informació comercial dels nostres productes i serveis, fins i tot per correu electrònic. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Destinataris: No estan previstes cessions de dades. Drets: Pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, així com accedir, rectificar, suprimir les seves dades i altres drets a info@cimaconsulting.eu. Puede ampliar la información en el enlace de Política de privacitat.